Voor professionelen

Bent u een professionele gezondheidswerker (Mediprima, facturatiedienst, ziekenhuismedewerker, Labo,...)?

De HZIV biedt u 2 helpdesks:

(My) Carenet

  • Tel: 02 229 34 34
  • Mail:

Elektronische facturatie

Op deze pagina kunt u ook nog meer info vinden over:

  • de derdebetalersregeling
  • verzekerbaarheid in het buitenland
  • mediprima

Zorgverstrekkers kunnen in het kader van de sociale derdebetaler bijkomende etiketten aanvragen met het adres van hun HZIV-contactpunt.

Sociale derdebetaler

Bestelling etiketten

Verzekerbaarheid in het buitenland

Mediprima

Verzekerden "Zeevarenden" van de voormalige HVKZ