Sociaal tarief gas en elektriciteit

Sociaal tarief gas en elektriciteit

Heeft u recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (VVT) en heeft u een contract gesloten voor de aankoop van energie voor uw eigen persoonlijk gebruik (residentiële klant), dan kunt u in 2023 nog recht hebben op het sociaal tarief. De regeringsmaatregel wordt namelijk verlengd tot 31 maart 2023 voor wie recht heeft op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Hoe werkt het?

Het sociaal tarief wordt in de meeste gevallen automatisch toegepast. Uw energieleverancier ontvangt de informatie om de drie maanden van de FOD economie. U hoeft dus zelf niets te doen!

De verlenging tot en met 31 maart 2023 zal ten vroegste eind januari/begin februari aan uw energieleverancier meegedeeld worden.

Het sociaal tarief?

Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun elektriciteitsrekening te betalen. Het sociaal tarief geldt enkel voor het domicilieadres.

Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit of aardgas. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder.

Dit tarief wordt vier keer per jaar berekend door de federale regulator voor energie, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas  (CREG): http://www.creg.be/nl/.

Voor elektriciteit varieert het sociaal tarief naargelang uw gezin beschikt over een enkelvoudige teller (dagteller), een tweevoudige teller (dag- en nachtteller), of uitsluitend over een nachtteller.

Voor aardgas bestaat er één enkel sociaal tarief.

Het sociaal tarief is niet van toepassing op de vaste kosten noch op de abonnementskosten (de kosten voor de huur van de elektriciteits- en/of aardgasmeters). De bijkomende diensten, zoals het onderhoud bijvoorbeeld, zijn niet in de prijs inbegrepen en kunnen dus afzonderlijk aangerekend worden door de leverancier.

Voor wie?

Door het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (VVT) kunt u recht hebben op de toepassing van het sociaal tarief.

In de meeste gevallen wordt de VVT toegekend aan het hele gezin dat eveneens residentiële klant is voor het gas en de elektriciteit. Dit is het meest eenvoudige geval.

Soms wordt de VVT slechts toegekend aan één enkele persoon:

  • van hetzelfde gezin (volgens hoedanigheid);
  • van een gemeenschap die op hetzelfde adres verblijft zonder een gezin te vormen.

Als de VVT op individuele basis toegekend wordt, gaat men ervan uit dat er geen sprake is van een gezin met een laag inkomen en wordt het sociale tarief niet toegekend.

Meer info?

Het sociale tarief is een federale maatregel. Uw factuur vermeldt of het sociale tarief toegepast wordt. 
Meer info vindt u op de website van de Federale overheidsdienst Economie:

https://economie.fgov.be

In functie van uw woonplaats heeft u misschien ook recht op een regionale of plaatselijke tegemoetkoming.

Meer info:

of de website van uw gemeente.